Оферта
ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР (ОФЕРТА) НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжній Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті https://help.net.ua/uk/oferta, з надання Інформаційних послуг юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації.